Szczeniaczkowo  2019  AKI Aki No Iro & Megapolis Style SOUTA  - Suczka -MASUMI  [45]