Szczeniaczkowo  2019  AKI Aki No Iro & Megapolis Style SOUTA  [1]