Stres przed pierwszą wystawą.

Sachi Go Shiyo - Mokuteki & Satomi Go Shiyo - Mokuteki

Stres przed pierwszą wystawą.