AKI Aki No Iro & ZEN GO

Christmas birth Aki No Iro On 25 December 2015 Born to two white boys and brindle girl

AKI Aki No Iro & ZEN GO